Novosti

Leta 2017. godine zajedničkim snagama sa prijateljima iz udruženja UGRIP, Fruškać i Novi Sad ima srce krenuli smo u formiranje saveza slobodnih ekoloških organizacija Novog Sada.

Prve zajedničke akcije bile su

humanitarnog karaktera.
Proglas o neophodnosti sistemskog rešenja čišćenja priobalja Dunava u Novom Sadu!

U junu 2017. godine na inivijativu našeg Udruženja deset novosadskih organizacija koje se bave ekologijom objavile su Proglas o neophodnosti sistemskog rešenja čišćenja priobalja Dunava u Novom Sadu.


Pogledajte

VIDEO PROGLAS OVDE!
- Akcija čišćenja plaže Oficirac u Novom Sadu (11/06/2017)
- Akcija čišćenja Ribarskog ostrva u Novom Sadu (20/05/2017)
- Akcija čišćenja plaže Oficirac u Novom Sadu (14/05/2017)
- Akcija čišćenja plaže Šodroš u Novom Sadu (22/04/2017)
- Akcija čišćenja plaže Bećarac u Novom Sadu (15/04/2017)

MEDIJI O NAŠIM AKCIJAMA

Mama na ćoše
RTV - Komšijske Priče
Pod staklenim zvonom, RNS
Dobri vuk, RNS:
Dnevnik.rs
Oradio
Ekobalans
Novosadske razglednice